IIngxoxo kwityala abekwe lona uLouis Pepping lokudlwengula limisiwe

louis Pepping photo

Uqale ukuvela kuleveki idlulileyo lowo utyholwa ngokudlwengula umntwana ominyaka emithandathu. uLouis Pepping wabanjwa ngo-2019 apho wahlala esitokisini iinyanga ezimbini emva koko wakhululwa ngebheyile. Uphando lona luye lwaqhubeka nokuba yena umtyohlwa ephumile. Abakwantsasana baye basebenza nesebe lika rhulumente labatshutshisi, bonelisekile luphando emva koku kwabekwa usuku lweengxoxo kwelityala. Ityala liqale ngosuku lwe-15 ukuthethwa enkundleni enkulu yase-Port St Johns kodwa ummangalelwa zange abekhona ngaloomini, lonto inyanzele inkundla ukuba ikhuphe imbalelwano yokuba abanjwe apho abonwa khona.

Uvelile ke ngosuku olulandelayo kwaye nencwadi le ibikhutshiwe yomkhosi ukuba abanjwe iphinde yarhoxiswa. Alizange lihambe mgana kwiintetho ngalemini kuba laye lamiswa limiselwa usuku lwama-23 lwanyanganye enkundlelni enkulu yase-Port St Johns. Ngomhla wama-23 Kweyokwindla uphinde wavela kwezinkudla apho elityala liphinde lamiselwa iingxoxo kwinyanga yeThupha kusuku lwe-16 kwiinkundla eziphezulu eSajonisi.